MultiКулти - Kuti idesh

Kutia e ideve ju jep  mundësi për t'u bërë një Krijues i ndryshimeve në komunitetin tuaj duke propozuar dhe zbatuar IDET TUAJA.Shumë gjëra mësohen duke praktikuar dhe jo vetëm përmes teorisë. Mënyra

Vazhdo te lexosh

BalCAN Change

Qendra për Dialog Interkulturor po zbaton projektin BalCAN Change, finansuar nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor RYCO. Kohëzgjatja e këtij projekti është nga data 1 maj 2018 deri më 31 mars

Vazhdo te lexosh

Përvojat e vullnetarëve

Vala e madhe e refugjatëve e viteve 2015/16, që ngjau në territorin e Maqedonisë, si një vend në transit, në rrugëtimin e tyre, paraqet një lëvizje të madhe historike të popujve, siç nuk kishte parë

Vazhdo te lexosh