[Mbyllur] Thirrje për fasilitator për kurse interkulturore në MultiКулти

Thirrja është e hapur për 1 fasilitator i cili do të zhvillojë dhe implementojë kurse për mësim interkulturor në qendrën rinore MultiКулти për banorët e bashkësisë afër qendrës rinore.
Qëllimi i kursit është që të ofroj hapsirë për mësimin interkulturor ndërmjet të rinjëve të kulturave dhe religjioneve të ndryshme. Përmes këtyre kurseve pjesmarrësit do të avansojnë aftësitë e tyre gjuhësore dhe të dialogut interkulturor.

 

Thirrjen e plotë mund ta shkarkoni këtu.