Born 2 Run: Macedonia

Tre ngjarje ndërkombëtare vrapimi prej 10KM dhe 3KM në Likovë (23/09/17), Nagoriçani i vjetër (30/09/17) dhe Kumanovë (07/10/17).

Projekti 2020 CIC, Qendra për Dialog Ndërkulturor dhe Misioni i OECD-së në Shkup, së bashku me komunat e Kumanovës, Nagoriçanit të vjetër dhe Kumanovës, po organizojnë evenimentin vrapues  ndërkombëtar ku të gjithë mund të marrin pjesë. Eventi do të organizohet nga njerëz lokalë dhe vullnetarë nga vende të ndryshme (Maqedonia, Italia, Uellsi (Mbretëria e Bashkuar), Turqia dhe Greqia).

Rrugët për secilën garë do të publikohen në 23/08/2017

Ngjarja është e hapur për të gjitha etnitë dhe moshat.

Ju gjithashtu mund të ndihmoni si vullnetarë në përgatitjen dhe drejtimin e ngjarjes, duke ndihmuar një ekip të madh vullnetarësh të përgatisin këtë ngjarje vrapimi në Maqedoninë Veri-Lindore.

Çdo ngjarje kushton 5 euro / 300 denarë për t'u regjistruar ose 10 euro / 600 denarë nëse regjistroheni për të tre. Sapo të regjistroheni ju do të merrni dhe email në lidhje me pagesën. Informacioni mbi mënyrën e regjistrimit për secilën ngjarje është më poshtë.

 

Born 2 Run Lipkova

 Lipkova është e para në një seri 3 pjesësh të garav në të gjithë Maqedoninë Veri-Lindore. Dita e garës përbëhet nga 2 gara, një 10KM dhe një garë 3KM.

Fillon në 0900 më 23/09/2017 nga penda e liqenit të Lipkovës dhe do të përfundojë në fshatin Sllupçanë. Aplokacioni do të publikohet më 23/08/2017.

Kostoja e hyrjes për secilën prej garave është 5 euro / 300 denarë nëse paguhet para dore ose 6 euro / 350 denarë në ditën e regjistrimit do të jetë e hapur nga data 10 gusht 2017 dhe mund të plotësohet duke klikuar në linkun më poshtë dhe duke plotësuar formularin. Ju do të pranoni menjëherë pas  një email.

 

Born 2 Run Nagoricani

Nagoricani i vjetër është i dyti në një seris të 3 garave në të gjithë Maqedoninë Veri-Lindore. Dita e garës përbëhet nga 2 gara, një 10KM dhe një garë 3KM.

 

Fillon në 0900 më 30/09/2017 nga fshati Pelincë dhe do të përfundojë në fshatin Nagoricani i vjetër. Një hartë do të publikohet më 23/08/2017.

 

Kostoja e hyrjes për secilën prej garave është 5 euro / 300 denarë nëse paguhet para dore ose 6 euro / 350 denarë në ditën e regjistrimit do të jetë e hapur nga data 10 gusht 2017 dhe mund të plotësohet duke klikuar në linkun më poshtë dhe duke plotësuar formularin. Ju do të pranoni menjëherë pas një email.

 

Born 2 Run Kumanova 

Kumanova është e dyta në një pjesë 3 pjesë të garave në të gjithë Maqedoninë Veri-Lindore. Dita e garës përbëhet nga 2 gara, një 10KM dhe një garë 3KM.

 

Fillon në 0900 më 07/10/2017 nga sheshi kryesor i Kumanovës dhe do të përfundojë në të njëjtin vend. Një hartë do të publikohet më 23/08/2017.

 

Kostoja e hyrjes për secilën prej garave është 5 euro / 300 denarë nëse paguhet para dore ose 6 euro / 350 denarë në ditën e regjistrimit do të jetë e hapur nga data 10 gusht 2017 dhe mund të plotësohet duke klikuar në linkun më poshtë dhe duke plotësuar formularin. Ju do të pranoni  menjëherë pas një email.

 

Regjistrimi për të gjitha garat

Nëse dëshironi të regjistroheni për të gjitha garat për vetëm 10 euro/ 600 MKD mund ta shfrytëzoni linkun më posht dhe ta plotësoni atë.Ju do të pranoni menjëherë pas një email.