1. Si morre vesh për qendrën rinore?


2. Në cilat aktivitete në qendrën rinore, të organizuara nga qendra rinore ke marr pjesë?


3. Në çfarë aktivitete do të dëshiroje të marrësh pjesë? (mund të zgjedhësh disa përgjigje)


4. Si morre vesh për online platformën?


5. Çka ishte më e vyshme nga online platfroma e MultiКулти? (mund të zgjedhësh disa përgjigje)