MultiКулти 

Qendra Rinore

MultiКулти është qendër rinore e fokusuar në vendosjen e dialogjeve të komunitetit në qytetin etnikisht të ndarë të Kumanovës. Qëllimi kryesor i qendrës rinore është të krijojnë themelet për një bashkëpunim të qëndrueshëm ndëretnik përmes komunikimit dhe mësimit inter-kulturor midis të rinjve. Me themelimin e Qendrës Rinore MultiКулти në vitin 2010, u themelua një platformë neutrale për të rinjtë e grupeve të ndryshme etnike në mënyrë që ata të ndjekin së bashku aktivitetet. Qendra rinore i qaset punës rinore përmes krijimit të mundësive për ta për të mësuar, për tu shoqëruar, për ti takuar shokët e tyre jashtë grupit të tyre etnik dhe lirisht të shprehin veten duke u zhvilluar në nivel personal dhe social.

Përveç kësaj, ajo mbështet pjesëmarrjen aktive të të rinjve në komunitet, duke u ofruar atyre mundësinë për të marrë pjesë në dialogun e hapur dhe të strukturuar me institucionet lokale dhe për të ndikuar më tej në procesin e vendimmarrjes në nivelin shkollor dhe komunal, duke i mbështetur ata për të krijuar këshillat e studentëve dhe të rinjve.

 Platforma online

Platforma MultiКулти është një hapësirë online që plotëson qendrën e të rinjve duke ofruar një larmi të madhe shërbimesh. Është një platformë interaktive që u ofron të rinjve mundësitë e mëposhtme:

  • Të ndjekë aktivitetin e qendrës rinore duke lexuar lajmet e fundit dhe duke parë kalendarin e ngjarjeve;
  • Të angazhohen në diskutime dhe të shprehin mendimin e tyre përmes platformës “Disqus”;
  • Të ndjekin kurse online mbi tema që janë relevante për të rinjtë;
  • Të shkarkohet aplikacioni MultiКулти në mënyrë që të përditësoheni gjithmonë me ngjarjet e ardhshme;
  • Të marrin pjesë në proceset e vendimmarrjes përmes anketimeve dhe pyetësorëve.

 

MultiКулти drejtohet nga stafi i CID-it. Shihni më poshtë se kush e mbështet aktualisht punën e qendrës rinore.