Lajmet e fundit

  • BalCAN Change

    Qendra për Dialog Interkulturor po zbaton projektin BalCAN Change, finansuar nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor RYCO. Kohëzgjatja e këtij projekti është nga data 1 maj 2018 deri më 31 mars

  • Përvojat e vullnetarëve

    Vala e madhe e refugjatëve e viteve 2015/16, që ngjau në territorin e Maqedonisë, si një vend në transit, në rrugëtimin e tyre, paraqet një lëvizje të madhe historike të popujve, siç nuk kishte parë

  • Thirrje për pjesëmarrës për Shkollën e 7-të kundër gjuhës së urrejtjes

    Qendra për Dialog Interkulturor (CID), e përkrahur nga Misioni i OSBE-së në Shkup, ka kënaqësinë të shpallë thirrje për pjesëmarrës për Shkollën e shtatë kundër gjuhës së urrejtjes.Qendra për Dialog