Lajmet e fundit

  • Përvojat e vullnetarëve

    Vala e madhe e refugjatëve e viteve 2015/16, që ngjau në territorin e Maqedonisë, si një vend në transit, në rrugëtimin e tyre, paraqet një lëvizje të madhe historike të popujve, siç nuk kishte parë

  • Thirrje për pjesëmarrës për Shkollën e 7-të kundër gjuhës së urrejtjes

    Qendra për Dialog Interkulturor (CID), e përkrahur nga Misioni i OSBE-së në Shkup, ka kënaqësinë të shpallë thirrje për pjesëmarrës për Shkollën e shtatë kundër gjuhës së urrejtjes.Qendra për Dialog

  • Alpinizëm, punëtoritë e gjuhës, artet: kjo Verë në MultiKулти

    Këtë verë qendra rinore ka qenë e zënë si një koshere bletësh: vullnetarët lokalë kanë punuar në zhvillimin e konceptit për klubet e të rinjve të fokusuar në tema të ndryshme me interes për të rinjtë