System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at eYouthCenter.Controllers.Models.Event.get_Periods() in d:\eYouthCenterRepo\eYouthCenter\Controllers\Models\Event.cs:line 38
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_latestEvents_cshtml.Execute() in c:\inetpub\vhosts\multikulti.mk\multikulti.mk\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\latestEvents.cshtml:line 14
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in c:\inetpub\vhosts\multikulti.mk\multikulti.mk\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\vhosts\multikulti.mk\multikulti.mk\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

Lajmet e fundit

 • Vazhdohet thirrja për konkurs të eseve

  Ndiheni të ngecur në shtëpi? Por ju pëlqen gjithashtu të lexoni dhe shkruani? Epo ky konkurs është vetëm për ju!Ju ftojmё tё gjithё ju adoleshentё, nga viti i parё deri nё vitin e katёrt të shkollës

 • Vazhdohet thirrja për konkurs të vizatimit

  A jeni të merzitur në karantinë?  Bashkohuni me ne për të kaluar kohën së bashku! Ne i ftojmë të gjithë të rinjtë nga klasa e 6-të deri në klasën e 9-të të nga Kumanova bashkohen me ne në garat e

 • Thirrje e hapur për iniciativa rinore

  A ka ndonjë gjë që dëshironi të ndryshoni në shkollën ose në vendbanimin tuaj?A keni dashur gjithmonë të bëni një ndryshim, por nuk keni pas mbështetjen për ta bërë atë?A keni ide për të përmirësuar