System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at eYouthCenter.Controllers.Models.Event.get_Periods() in d:\eYouthCenterRepo\eYouthCenter\Controllers\Models\Event.cs:line 38
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_latestEvents_cshtml.Execute() in c:\Inetpub\vhosts\multikulti.mk\multikulti.mk\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\latestEvents.cshtml:line 14
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in c:\Inetpub\vhosts\multikulti.mk\multikulti.mk\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\Inetpub\vhosts\multikulti.mk\multikulti.mk\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

Lajmet e fundit

 • Fushata Ndërkombëtare "Të gjithë të ndryshëm, të gjithë njësoj!"

  Në kornizat e projektit të "Open European Societies", së bashku me partnerë nga shtatë vende të tjera, Qendra për Dialog Interkulturor morri pjesë në një fushatë ndërkombëtare të quajtur "Të gjithë të

 • Vazhdohet thirrja për konkurs të eseve

  Ndiheni të ngecur në shtëpi? Por ju pëlqen gjithashtu të lexoni dhe shkruani? Epo ky konkurs është vetëm për ju!Ju ftojmё tё gjithё ju adoleshentё, nga viti i parё deri nё vitin e katёrt të shkollës

 • Vazhdohet thirrja për konkurs të vizatimit

  A jeni të merzitur në karantinë?  Bashkohuni me ne për të kaluar kohën së bashku! Ne i ftojmë të gjithë të rinjtë nga klasa e 6-të deri në klasën e 9-të të nga Kumanova bashkohen me ne në garat e