[Затворено] Повик за фасилитатори за интеркултурни курсеви во MultiКулти

Повикот е отворен за 1 фасилитатор кој ќе развие и имплементираа курсеви за интеркултурно учење во младинскиот центар MultiКулти за членовите на заедницата.
Целта на курсот е да понуди простор за интеркултурно учење помеѓу младите луѓе и граѓаните од различни културни, верски и други средини. Преку овие курсеви учесниците треба да ги развиваат јазичните компетенции и меѓукултурниот дијалог.

Рок за аплицирање: 25ти август 2017 г.

Погледнете целиот повик тука и аплицирајте.