Меѓународен ден на мирот: промоција на "The Journey"(Патувањето)

Повеќе од една година ЦИД спроведува проекти со кои им олеснува на меѓународните волонтери да поминуваат време со бегалците во кампот за транзиција Табановце, на македонската граница со Србија. Од октомври 2016 година, 10 меѓународни волонтери спроведоа активности со луѓето кои живеат во кампот.

Идејата да се направи видео со наслов "Патување" е роден во процесот; видеото беше направено како дел од иницијативата "Пат за поврзување", која припаѓа на кампањата "Градење мостови" на SCI International. Видеото ги претставува тешкотиите на бегалците во Европа, со посебен акцент на оние кои ја преминале македонската граница и биле сместени или се уште се заглавени во транзитните центри во Табановце (близу српската граница) и во Гевгелија (во близина на грчката граница).

Мила Јосифовска, координатор на активноста, за настанот за прикажување на видеото :

Промоцијата на видеото беше организирана во просториите на младинскиот центар МultiКулти, на кој околу 20 млади луѓе ги споделија своите коментари, критики и сугестии. По краткото добредојде и отворањето на настанот, имавме мало запознавање со агендата на настанот, по што започна мала презентација на бегалската криза. Неколку приказни од бегалци беа прочитани од публикацијата,  по што дискусијата беше продолжена во иста насока. По завршување на целиот настан имаше мал коктел каде што младите луѓе можеа да уживаат во неформална дискусијата со храна и пијалоци.

Волонтерите на ЕВС присутни во моментот во ЦИД, Стефан Изак и Елина Саарилахти, учествуваа во изработката на видеото. Елина исто така го модерираше настанот. Двајцата имаа живи впечатоци од искуството за работата во кампот. Нивните приказни и искуства можат да се најдат тука.

И тука е видеото