Повик за проектен координатор

Центар за интеркултурен дијалог распишува повик за координатор на младинска размена “Преку интеркултурно учење до подобри можности за вработување” која ќе се одржи од 12-19 јули во Охрид.

Профил на координатор:

 • да има над 18 години
 • младински работник со искуство во менаџирање на проекти/работилници
 • одговорност и флексибилност
 • способност за работа под притисок
 • почитување на зададени рокови
 • познавање на англиски јазик (Advanced level)
 • способност за работа во интеркултурен тим

Предност имаат членови на генерално собрание на ЦИД.

 

Задачи на координаторот:

 • детално проучување на проектната документација
 • постојана комуникација со партнерите на проектот и со учесниците (доставување на инфо-пакет, писмо за покана, помагање на учесниците за достигнување на финалната дестинација, собирање на документација поврзана со патните трошоци на учесниците, итн.)
 • составување на тим за работа на проектот
 • подготвување на програма за работа и распределување на задачи
 • менаџирање на буџет
 • извршување на логистички задачи (резервација на сместување, организација на превоз)
 • состанување со тимот најмалку еднаш неделно
 • состанување со проектниот супервизор еднаш неделно
 • собирање на документација поврзана со проектот (патни трошоци, фактури, сметки, изјави, аудио-визуелна документација)
 • имплементирање на младинската размена и надгледување на целиот процес
 • подготвување и доставување на финален извештај до зададениот рок

 

Почеток на ангажманот: 29.05.2017

 

За извршување на овие задачи проектниот координатор ќе добие соодветен хонорар.

Сите заинтересирани можат да аплицираат со испраќање на кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на mila@cid.mk

Рок за аплицирање: 24.05.2017