1. Како дозна за младинскиот центар?


2. На кои активности во младинскиот центар/организирани од младинскиот центар имаш присуствувано?


3. На какви активности би сакал/а да учествуваш летово ? (можеш да избереш неколку одговори)


4. Како дозна за онлајн платформата на MultiКулти?


5. Што ти беше најкорисно од онлајн платформата на MultiКулти? (можеш да избереш неколку одговори)