1. Име


2. Години


3. Пол


4. Во која општина живеете?


5. Во која училиште учиш?


6. Вашата локална заедница.На какви активности сакате да присуствувате или учествувате ова лето?


7. Што би сакале да се случува во вашата локална заедница?


8. Дали постои нешто што не ви допаѓа во вашата заедница кога станува збор за јавни услуги, културни активности, итн?


9. Дали постои нешто што ви се допаѓа многу за вашата заедница, и кое мислите дека и другите можат да го направат во нивните заедници?


10. Активности во младинскиот центар MultiКулти. На какви активности би сакале да присуствуватe во текот на летото од оние што ги нудиме во MultiКулти?


11. Што би сакале да додадете на нашата програма? Што би сакале да има во MultiКулти а кое моментално го нема во младинскиот центар?


12. Што би сакале да организирате вие во MultiКулти?


13. Волонтирање со ЦИД. Дали би сакале да волонтирате во текот на летото?


14. Ако одговорот е да, ве молиме да ни оставите вашите контакт информации подолу.