Последни новости

  • MultiКулти - кутија за идеи

    Кутијата за идеи ви дава можност да станете ДВИГАТЕЛ НА ПРОМЕНИ во вашата заедница предлагајќи и спроведувајќи ги ВАШИТЕ ИДЕИИ.Многу работи се научени со практика, а не само преку теорија. Најдобар

  • BalCAN Change

    Центар за интеркултурен дијалог го спроведува проектот BalCAN Change, финансиран од страна на  Регионалната канцеларија за младинска соработка RYCO. Времетраењето на овој проект е од 1-ви мај 2018 до

  • Волонтерски искуства

    Големиот бегалски бран од 2015/16-та година кој се случи на територијата на Македонија, како транзитна земја на нивната рута, преставува едно големо историско движење на народи какво не видел светот

Born 2 Run Македонија