Последни новости

  • Отворен повик за младински иницијативи

    Дали има нешто што сакаш да смениш во твоето училиште или место на живеење?Дали отсекогаш сте сакале да направите промена, но не сте ја имале поддршката за истата да ја направите?Дали имаш идеја за да

  • MultiКулти - кутија за идеи

    Кутијата за идеи ви дава можност да станете ДВИГАТЕЛ НА ПРОМЕНИ во вашата заедница предлагајќи и спроведувајќи ги ВАШИТЕ ИДЕИИ.Многу работи се научени со практика, а не само преку теорија. Најдобар

  • BalCAN Change

    Центар за интеркултурен дијалог го спроведува проектот BalCAN Change, финансиран од страна на  Регионалната канцеларија за младинска соработка RYCO. Времетраењето на овој проект е од 1-ви мај 2018 до

Born 2 Run Македонија